Privacy

Onderstaand privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Jacqueline de Carpentier, Dalweg 8A, 3741 AV Baarn.

Bij het maken van een afspraak vraagt Jacqueline de Carpentier je altijd om je e-mailadres, adres en telefoonnummer voor de administratie. Deze gegevens, alsmede alle persoonlijke en medische gegevens die je voor of tijdens de sessies geeft worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals belastingaangifte.

Ten behoeve van een efficiƫnt coachingstraject maakt Jacqueline de Carpentier gebruik van (sessie-) verslagen waarin mogelijk ook gevoelige persoonsgegevens zijn opgenomen m.b.t. gezondheid en problematiek.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Je kunt daarvoor een verzoek sturen naar jdecarpentier@icloud.com.

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en worden tot 2 jaar na de beƫindiging van de dienstverlening bewaard. Indien je jouw gegevens eerder uit de archieven wilt laten verwijderen, kun je dit doen door contact op te nemen met Jacqueline de Carpentier via jdecarpentier@icloud.com.

Jacqueline de Carpentier neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.