Disclaimer

Jacqueline de Carpentier is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit het behandelen van niet door cliënt genoemde symptomen, blessures of aandoeningen.

De resultaten van de diensten van Jacqueline de Carpentier zullen van persoon tot persoon verschillen. In het algemeen krijg je van een coachingtraject net zoveel resultaat als dat je er zelf in investeert. Het is jouw taak om doelen te stellen en mijn taak om jou te helpen deze te realiseren.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend.
Jacqueline de Carpentier wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Jacqueline de Carpentier behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (met uitzondering van links naar informatie van derden; hiervoor gelden hun respectievelijke disclaimers).

Het is niet toegestaan om deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jacqueline de Carpentier of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Wel mag je informatie op deze website afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Jacqueline de Carpentier behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen.